Elias Ashmole

Ashmole, Elias. 1617–1692. Antiquary. Author of Laws of the Order of the Garter, etc.