Euorye

sb. ivoryVariants: yvory, evereyEtymology: Prov. evori (avori ); Latin eboreum, made of ivory; cp . ivoire Italian avorio