Non

adj. no one, none, noVariants: noon, nan, no, na, nane, nenne, acc., Comb.: na kyn, of no kind nakin, na kyn thing, in no degree, na kyn wiss, no way nan more, no more na more, na mare, na mo, nammo, no mo, na þing, nothing, not at all no þing, no whar, nowhere no war, no hwer, nour, nou hwider, no whither no hwider, no wider wardes, in no direction nones kunnes, of no kind nones weis, in no way nanes weisEtymology: Anglo-Saxon nán